• slider image
  • slider image
  • slider image
  • slider image
  • slider image
:::
現在時間

教育111專案

好站推薦
到訪人數
今天: 3333
昨天: 8080
總計: 332223332223332223332223332223332223

圖片跑馬燈
國中組_第三名_許仲葳
國中組_第三名_許仲葳
幼兒組_第二名_王和詠
幼兒組_第二名_王和詠
國小中年級組_第五名_張芯慈
國小中年級組_第五名_張芯慈
國小低年級組_第三名_郭靖童
國小低年級組_第三名_郭靖童
國中組_第二名_王瑋
國中組_第二名_王瑋
幼兒組_第一名_莊婧孜
幼兒組_第一名_莊婧孜
國小高年級組_第二名_陳昱融
國小高年級組_第二名_陳昱融
國小中年級組_第一名_許庭瑀
國小中年級組_第一名_許庭瑀
國小中年級組_第三名_謝中立
國小中年級組_第三名_謝中立
國小中年級組_第四名_鄭詩璇
國小中年級組_第四名_鄭詩璇
:::

1-3 科任教師

職別
姓名
學歷
專長
聯絡方式
照片

科任教師

兼任 午餐

方雅嫻

 

 

          (06) 998-1176

    

 

職別
姓名
學歷
專長
聯絡方式
照片

科任教師

兼任 衛生

許勝隆

 

 

          (06) 998-1176

    

 

職別
姓名
學歷
專長
聯絡方式
照片

科任教師

兼任 英語

李尹翔
 

 

 

(06) 998-1176
 

 

職別
姓名
學歷
專長
聯絡方式
照片

科任教師

兼任 環保

李莉淳     (06) 998-1176