• slider image
  • slider image
  • slider image
  • slider image
  • slider image
:::
現在時間

教育111專案

好站推薦
到訪人數
今天: 3
昨天: 138138138
總計: 227757227757227757227757227757227757

:::

(一)時間:第一場 110年5月6日(星期四),14:00-15:30。                

                 第二場 110年5月8日(星期六),14:00-15:30

(二)地點:澎湖縣政府文化局演藝廳。(澎湖縣馬公市中華路230號)

(三)演出單位:高雄市三民區陽明國小管樂團。

  • 1) 管樂展演.pdf